โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

กรุ๊ปเลือด ความเชื่อเรื่องกรุ๊ปเลือดและปัญหาสุขภาพที่มักเกิดขึ้น

กรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือด A B AB O RH- ปัญหากรุ๊ปเลือด ครั้งสุดท้ายที่ได้ทำการตรวจสอบเลือดคือเมื่อไหร่ โดยส่วนใหญ่เป็นตอนที่ตรวจเลือดหรือตอนที่บริจาคเลือด หลายคนจะรู้ว่าตนเองกรุ๊ปเลือดอะไร กรุ๊ปเลือดที่พบมากที่สุดในปัจจุบันคือ กรุ๊ปเลือดA กรุ๊ปเลือดB กรุ๊ปเลือดAB และกรุ๊ปเลือดO

แน่นอนว่ายังมีกรุ๊ปเลือดหายากที่เรียกว่า RH- ซึ่งปกติจะเรียกว่า หมู่โลหิตอาร์เอช กรุ๊ปเลือดนี้มีสัดส่วนที่น้อยมากในชีวิตประจำวันของเรา ในประเทศของเรามีเพียง 0.4 เปอร์เซ็นต์ของคนกรุ๊ปเลือดนี้ ดังนั้นกรุ๊ปเลือดไหนดีต่อสุขภาพ กรุ๊ปเลือด A เป็นกรุ๊ปเลือดที่พบบ่อยมากในชีวิตประจำวันของเรา ว่ากันว่าตามความเชื่อ บรรพบุรุษของกรุ๊ปเลือดA มีส่วนร่วมในการเพาะปลูกพืชผล ดังนั้นกรุ๊ปเลือดจึงเรียกว่า กรุ๊ปเลือดจากการทำฟาร์ม

เมื่อต้องเผชิญกับชีวิต ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดA จะเป็นทีมเวิร์คและมีจิตวิญญาณความเป็นผู้นำ ชื่นชอบการบริการ มีความรับผิดชอบและไม่ละเลยความรับผิดชอบของตน รูปแบบของเลือดกรุ๊ปนี้คือ พวกเขาจะไม่ทำสิ่งที่ดูถูกเหยียดหยาม และจะไม่ลดสถานะลงอย่างง่ายดาย

ดังนั้นคนที่มีเลือดกรุ๊ปA มีสมรรถภาพทางกายโดยรวมที่ดี แต่ระบบทางเดินอาหารของพวกเขา เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเอาใจใส่ สำหรับผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นพวกเขาจึงควรรับประทานอาหารให้มากขึ้นเพื่อช่วยในการย่อยอาหารในชีวิตประจำวัน

กรุ๊ปเลือดB เป็นกรุ๊ปเลือดที่ปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยๆ มีคำกล่าวว่า บรรพบุรุษของกรุ๊ปเลือดนี้ เป็นคนร่อนเร่คนแรกที่ร่วมในการลงทุนในทิศทางเดียวกัน คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้นั้นใช้ชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ ไม่มีจิตใจที่ซับซ้อน ดังนั้นมันจึงง่ายมากที่จะผูกมิตรกับคนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้ คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เป็นคนใจดี อบอุ่น ไร้เดียงสา มีชีวิตชีวา และน่ารักในชีวิตประจำวัน พวกเขายังมีทักษะในการสื่อสารที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการสร้างสรรค์

คนที่มีเลือดกรุ๊ปB มีชีวิตที่น่าสนใจมาก พวกเขามีความสนใจที่หลากหลาย รักที่จะหาเพื่อน มีความคิดที่กว้างไกลและเป็นที่รักของผู้คนมากมาย อย่างไรก็ตาม คนที่มีเลือดกรุ๊ปB ก็ให้ความสนใจในหลักการ วัตถุประสงค์ รวมถึงแนวคิดเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อคนที่มีกรุ๊ปเลือดนี้เลือกงาน ส่วนใหญ่จะทำงานเป็นนักเขียน นักวิทยาศาสตร์ ตำรวจ ทหารและนักธุรกิจ

คนที่มีเลือดกรุ๊ปB นั้นแย่กว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปA มาก แม้ว่าเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องทางเดินอาหาร แต่เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องปอด ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปนี้ควรให้ความสำคัญกับการบำรุงปอดในชีวิตประจำวันมากขึ้น ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีปอดที่แข็งแรง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค

กรุ๊ปเลือดAB เมื่อเทียบกับกรุ๊ปเลือดA และกรุ๊ปเลือดB สัดส่วนของผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดAB ค่อนข้างน้อย โดยคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด คนส่วนใหญ่ที่มีกรุ๊ปเลือดนี้มีอยู่น้อยมาก ในชีวิตประจำวันคนที่มีกรุ๊ปเลือดนี้ จะคิดเร็วและใจเย็นขึ้นเมื่อประสบปัญหา ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาก็จะเผชิญหน้าอย่างสงบและถูกต้อง

นอกจากนี้ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดAB มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เมื่อเขาเข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ เขาไม่เพียงแต่สามารถรวมตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คนที่มีเลือดกรุ๊ปนี้มักหมกมุ่นอยู่กับความรักมาก เมื่อเจอรักจะตกหลุมรักและหลุดพ้นจากความรักนั้นไม่ง่าย

คนที่มีกรุ๊ปเลือดAB มักจะมีปัญหาทางจิตในสมรรถภาพทางกาย ดังนั้นในชีวิตประจำวันคนที่มีกรุ๊ปเลือดAB จะต้องรู้แจ้งในทุกเรื่อง เพื่อปล่อยให้ตัวเองมีทัศนคติที่ดี กรุ๊ปเลือดO เป็นกรุ๊ปเลือดแบบดั้งเดิมมาก ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเลือดกรุ๊ปนี้ชอบล่าสัตว์ คนกรุ๊ปเลือดO เป็นคนที่มีสติในชีวิตประจำวัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน ชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองผ่านความต้องการที่แท้จริง เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ

คนที่มีเลือดกรุ๊ปO มักมีอุบายและจิตใจเข้มแข็ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะหาเพื่อนเมื่อมีเพื่อนใหม่ ยังยากที่จะหาเพื่อนที่จริงใจด้วย ยิ่งไปกว่านั้น คนที่มีเลือดกรุ๊ปO นั้นค่อนข้างจะแข่งขันกัน ดังนั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไร พวกเขาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อลำดับความสำคัญเสมอ คนเหล่านี้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า และความสามารถในการแสดงออก พวกเขาจะยืนหยัดบนจุดยืนของตนเองและพูดเพื่อตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม

ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดO ควรให้ความสำคัญกับตับในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะตับมักจะไม่แข็งแรงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาได้ ดังนั้นในชีวิตทางคลินิกของกรุ๊ปเลือดO จึงไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่กินอาหารมันๆ รวมถึงอาหารที่มีน้ำตาลสูง เพื่อป้องกันตับ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในตับ

กรุ๊ปเลือดRH- สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่มีเลือดRH- ในชีวิตประจำวันคือ การปกป้องกรุ๊ปเลือดของพวกเขา อย่าปล่อยให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บและอย่าเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ รวมถึงการผ่าตัด เนื่องจากกรุ๊ปเลือด RH- นั้นค่อนข้างหายาก หากคุณพบสถานการณ์ที่ต้องให้เลือด เป็นการยากที่จะหากรุ๊ปเลือดเดียวกัน เพื่อบรรเทาความต้องการที่เร่งด่วนของทุกคน

 

 

 

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เลเซอร์ การกำหนดแผนการรักษาด้วยการเลเซอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ