โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านนา

รับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านนาได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนปีการศึกษา 2564 1.ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3.นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะย้ายเข้าเรียนในระดับชั้นอื่น

รับสมัครนักเรียน