โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนา

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2519
building3
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2523
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2542
building5 อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
building6
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2541
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
building8
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2558
building9
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2519
building10
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
building11
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
building12
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2548
building1
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 243