โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

กุ้งก้ามกราม และปัญหาการตกกุ้งก้ามกรามของชาวประมงบนเกาะมาดากัสการ์

กุ้งก้ามกราม

กุ้งก้ามกราม ในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนใต้ของมาดากัสการ์ ชาว … Read more