โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

สมอง อธิบายเกี่ยวกับสัญญาณและการรักษาภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ

สมอง

สมอง ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่และ … Read more

เซโรโทนิน อธิบายเกี่ยวกับช่วงเที่ยงง่วงนอนเพราะสมองขาดออกซิเจน

เซโรโทนิน

เซโรโทนิน คุณเคยมีสถานการณ์แบบนี้ไหม หลังจากทำงานอย่างม … Read more