โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

นาซ่า กับการตรวจพบสารอินทรีย์บนพื้นผิวของดาวอังคาร

นาซ่า

นาซ่า ได้พบสารอินทรีย์โบราณ นั่นคือ มีเทนลึกลับบนดาวอัง … Read more