โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

หัวใจเต้นผิดจังหวะ คืออะไร สาเหตุการเกิดที่แท้จริงที่คุณควรรู้และป้องกัน

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติ เร็วเกิน … Read more