โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

มะเร็งตับอ่อน กับโรคดีซ่าน อันตรายที่คุณไม่คาดคิด!

มะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อน ไม่มีอาการเริ่มต้นและไม่มีสัญญาณที่ชัดเจน … Read more