โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

พันธุกรรม อธิบายการหลีกเลี่ยงโรคทางพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับเพศได้อย่างไร

พันธุกรรม

พันธุกรรม การมีเด็กชายและเด็กหญิงมีผลกับพันธุกรรมด้วย ก … Read more