โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

ผิวแตก หว่างนิ้วเท้ากับมือ อาจเป็นการดูแลที่ไม่เหมาะสม และหลายสาเหตุ ดังนี้

ผิวแตก

ผิวแตก ระหว่างนิ้วเท้ากับมือ เป็นเรื่องปกติในผู้ใหญ่และ … Read more