โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

เรือไททานิค สิ่งที่พบในซากปรักหักพังของเรือไททานิคและเรื่องราวของพวกเขา

เรือไททานิค

เรือไททานิค เมื่อเรือไททานิคออกเดินทางในปี 2455 สื่อมวล … Read more