โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

แผลในปาก สาเหตุของการเกิดโรค และมักเกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลวัยใด

แผลในปาก

แผลในปาก หรือเยื่อบุในช่องปากอักเสบ โรคส่วนใหญ่เกิดขึ้น … Read more