โรงเรียนบ้านนา

หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-479044

ไต เทคโนโลยีชนิดใดที่จะเอาหินออกโดยไม่ต้องเจาะรูในไม่กี่วินาที

ไต

ไต สิ่งประดิษฐ์ของอุปกรณ์อัจฉริยะในด้านบนนี้คืออะไร อัน … Read more